Tel.: 281 868 181
  Dnes je úterý 25. června 2024

IRIMON, spol. s r.o., obchodní zastoupení pro ČR

FAQ

Pro koho je Bonus program IRIMON určen?
Bonus program IRIMON je formou dodatečné odměny za dlouhodobou spolupráci pro velkoobchodní zákazníky / instalační firmy závlahových systémů Hunter® s uzavřenou kupní smlouvou, které zasílají objednávky přes E-velkoobchod, provozovaný naší společností, a splňují podmínky uvedené v Podrobných podmínkách bonus programu.

Jak mohu začít bonus body sbírat?
Pokud patříte mezi naše pravidelné zákazníky (spolupracující instalační nebo obchodní firmy) a máte zájem účastnit se Bonus programu IRIMON, aktivujte nejprve svůj bonusový účet prostřednictvím odkazu na úvodní stránce Bonus programu IRIMON. Z veškerých Vašich objednávek zaslaných prostřednictvím E-velkoobchodu se poté již budou automaticky generovat bonusové body, které můžete následně měnit za odměny a dárky z katalogu Bonus programu.

Jak mohu získat co nejvíce bonusových bodů?
Chcete-li, aby na Vašem bodovém účtu Bonus programu bylo v co nejkratší době co nejvíce bodů, objednávejte všechno zboží na E-velkoobchodu a tyto objednávky slučujte pokud možno do co největších celků. Velký význam má také to, jaké zboží je v objednávce obsaženo.

Jak jsou v objednávce bonusové body vypočteny?
Pro každou z rabatových skupin je stanoven váhový koeficient, kterým je přepočítána cena objednaného zboží v konkrétní rabatové kategorii. Váhové koeficienty jsou v rozmezí od 100 do 250 %, kde nejvyšší hodnotou disponují rabatové kategorie nejprodávanějších produktů jako jsou komponenty značky Hunter® (sk.Z), ventilové šachtice / pružné přípojky / mikrozávlaha (sk.B), mechanické tvarovky (sk.A), potrubí (sk.C) a samozřejmě komponenty z rabatové skupiny bestselerů (sk.BS) .

Má na počet získaných bodů vliv také celková hodnota objednávky?
Ano, výsledná hodnota bodů je stanovena nejen dle skladby objednaných komponentů, ale také na základě celkové hodnoty objednávky, kde platí, že čím větší objednávka je, tím více bodů navíc za ni obdržíte. Bližší informace naleznete pod záložkou Podrobná pravidla Bonus programu.

Mohu body získané v objednávce ihned použít pro čerpání odměn z Bonus programu?
Bonus body, které jsou z objednávky vypočteny jsou před připsáním na Váš účet nejprve automaticky schvalovány na základě výsledné faktury za toto Vámi objednané zboží. V přehledu o stavu Vašeho bodového účtu jsou tyto neschválené bonus body nejprve evidovány jako body „čekající na schválení“. Po následném porovnání hodnoty objednávky s hodnotou faktury jsou body čekající převedeny do skupiny bonus bodů k použití. Aktuální počet bodů k použití je kromě záložky Můj účet / Bodový účet bonus programu zároveň zobrazen v pravém horním rohu stránky Bonus programu.

Co když neodeberu veškeré zboží z objednávky objednané přes E-velkoobchod?
Pokud dojde z Vaší strany k úpravě množství objednaného zboží tak, že celková hodnota je na konečné faktuře nižší o více než 5 % z celkové hodnoty původní internetové objednávky, bude množství přidělených bodů adekvátně upraveno dle hodnoty zboží, které jste si objednali ale neodebrali.

Mohu získat Bonus body také jinou cestou než prostřednictvím objednávek zaslaných přes internetový obchod?
Ano, další možností jak rozšířit svůj bodový účet je zažádat o přidělení bodů za některou z aktivit v Partner programu, který je součástí Bonus programu IRIMON. Tato možnost však již není přístupná všem spolupracujícím velkoobchodním zákazníkům / instalačním firmám. Vyžívat Partner program mohou pouze firmy, které jsou zařazeny mezi certifikované partnerské realizační firmy Hunter Partner® (Hunter Partner, Hunter PREMIUM Partner, Hunter TOP PREMIUM Partner)

Když využiji nabídky Partner programu, mohu bonus body nabízené za určitý druh aktivity ihned využít k výměně?
Stejně jako u bodů za objednávky zaslané přes internetový obchod podléhají body za účast v Partner programu schvalování. Použít tyto body je tedy možné až po prověření zaslaných podkladů obchodním oddělením společnosti IRIMON®. O schválení Vaší žádosti a přidělení bodů za účast v Partner programu budete informováni e-mailem.

Kde zjistím stav bodového účtu?
Aktuální informace o počtu bonus bodů na Vašem účtu získáte po přihlášení Vaším uživatelským jménem a heslem na našich webových stránkách. Pod záložkou „Můj účet / Bodový účet bonus programu“ naleznete nejen celkový stav bodů k použití, ale také souhrnný přehled bodů čekajících na schválení a bodů, které jste již použili pro výměnu za vybrané dárky z bonus katalogu.

Jak získané body vyměním za odměny?
Jste-li přihlášeni svým uživatelským jménem a heslem, v katalogu Bonus programu IRIMON vyberte požadovanou odměnu a kliknutím na ikonu nákupního košíku ji přidejte mezi ostatní Vámi vybrané položky. Následně pokračujte do nákupního koše Bonus programu, který je součástí E-velkoobchodu přes vstup v pravé části stránky Bonus programu. Zde naleznete položky objednané jak prostřednictvím bonus programu, tak v IRIMON E-velkoobchodu.

Mohu si objednat pouze dárky z bonus programu?
Objednávku, která obsahuje pouze položky z bonus katalogu není možné odeslat. Vaši objednávku odměn je vždy nutné doplnit o běžné položky z IRIMON E-velkoobchod v odpovídající finanční hodnotě bez DPH, která je uvedena v poli „Košík bonus programu“.

Do kdy musím získané body vyměnit za odměny z bonus katalogu?
Bonus body získané prostřednictvím tvorby objednávek nebo prostřednictvím Partner programu mají platnost 12 měsíců od data získání bodů.

Mohu položky nabízené v Bonus Katalogu získat také jinou formou?
Máte-li mít zájem o některou z položek nabízených v katalogu Bonus programu, ale zatím jste nenasbírali dostatek bodů, je možné obvykle tuto položku objednat také přes E-velkoobchod.

Mají neuhrazené faktury po splatnosti vliv na možnost výměny bodů v bonus programu?
Samozřejmě, zákazníkům, kteří jsou v prodlení s platbami za odebrané zboží, bude automaticky blokována možnost měnit nasbírané bonus body až do chvíle plné úhrady veškerých faktur po splatnosti. Pokud je splatnost překročena o více než 10 dnů, bude navíc zákazníkům u kterých jsou takovéto pohledávky evidovány pozastaveno přidělování bonusových bodů za jakékoliv další objednávky zaslané přes E-velkoobchod.

Co když si udělám novou registraci z důvodu změny údajů? Mám možnost přenést již získané body do bodového účtu nové registrace?
V těchto případech doporučujeme nevytvářet registraci novou, ale pouze změnit údaje na registraci původní. Budete-li potřebovat změnu hesla u původní registrace tak, aby nebyla zneužitelná např. bývalými zaměstnanci, kontaktujte nás.

Mohu objednané zboží vyměnit například z důvodu výběru špatné velikosti?
Ano, nebude-li Vám objednaný textil vyhovovat z důvodu nevhodně zvolené velikosti je možné jej do sedmi dnů od objednání vyměnit tak, aby Vám velikost vyhovovala. Při výměně není možné požadovat záměnu typu zboží.

Partneři bonus programu

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Nelson

Antelco

Honeywell

GRAFIPRO

DAB

DROP

VALMON